Jump to content
Sign in to follow this  
MoTaNeL

regulament Regulament General / General Rules

Recommended Posts

RO.

Sancțiuni de GRAD A
 

 • Mesaje despre subiecte care s-au mai discutat
 • Devierea de la subiectul topicului;(OFF-TOPIC)
 • Folosirea textelor cu fonturi colorate excesiv sau de dimensiuni mari și/sau foarte mari
 • Folosirea de emoticons în exces
 • Scrierea a două sau mai multe mesaje unul după altul (2X POST)
 • Folosirea imaginilor de pe alte site-uri fară extensia https://www. (NU SE ACCEPTĂ HTTP://WWW.)
 • Folosirea a mai mult de 5 imagini în cadrul unui post și 2 imagini în cadrul semnăturii.Sancțiuni de GRAD B
 

 • Limbaj vulgar
 • Atac la adresa oricărui membru ai Comunității
 • Postarea de mesaje în locurile unde doar anumite categorii de useri au dreptul
 • Pornirea de discuții incendiare sau în contradictoriu pe subiecte privind gusturi sau obiceiuri
 • Acuzațiile nedovedite la adresa unui membru ai Comunității
 • Editarea mesajelor fară un scop bine definit
 • Spam excesiv
 • Deținerea de semnături și/sau avatare ce conțin caracter pornografic
 • Postarea de licențe de jocuri (din surse necunoscute) pentru Steam sau către alți distribuitori.


Sancțiuni de GRAD C

 • Reclama de orice fel
 • Injurii grave aduse unuia sau mai multor membrii ai Comunității
 • Nerespectarea unei comenzi date de către Staff-ul Game-CS
 • Postarea de materiale pornografice
 • Adăugarea link-urilor de download pentru fișiere ce dețin drepturi de autor și/sau fișiere piratate
 • Adăugarea pe server a unor fișiere de redirecționare către o comunitate concurentă.

INFO: Acestea au caracter informatativ, fiecare situație impunând sancțiuni diferite în funcție de gravitatea faptei precum și de caracterul repetitiv al celui care a comis-o.

NOTA: Administratorii , Analizatorii și Dezvoltatorii ai acestui forum au dreptul de a șterge, modifica sau închide orice subiect fără să fie nevoiţi să ofere explicații.

ATENTIE ! : Ne rezervăm dreptul de a modifica regulamentul fără o înştiinţare prealabilă. Aveţi obligaţia de a-l citi periodic pentru a lua la cunoştinţă eventualele modificări.

EN.

 

GRAD Sanctions A

 •  Messages about topics that have been discussed
 • Deviation from subject topic (OFF-TOPIC)
 • Using texts with excessive or large and / or very large fonts
 • Using excessive emoticons Writing two or more messages one after the other (2X POST)
 • Using images from other sites without the extension https: // www. (HTTP: // WWW IS NOT ACCEPTED) Using more than 5 images in a post and 2 images in the signature.

Penalties of GRAD B

 • Dirty language
 • Attack against any member of the Community
 • Posting messages in places where only certain categories of users are eligible
 • Start chatting or controversy on topics about tastes or habits
 • Unfair accusations against a member of the Community Editing messages for a definite purpose
 • Excessive spam
 • Possession of signatures and / or avatars containing pornography
 • Posting game licenses (from unknown sources) to Steam or other distributors.

Sanctions by GRAD C

 • Advertising of any kind
 • Serious injury to one or more members of the Community
 • Failure to observe an order given by Game-CS Staff
 • Posting pornographic material
 • Add download links for files that have copyright and / or pirated files
 • Add redirects to a concurrent community on the server.

INFO: These are informative, each situation imposing different sanctions depending on the seriousness of the act and the repetitive character of the person who committed it.

NOTE: The administrators, analysts, and developers of this forum have the right to delete, modify, or close any topic without having to provide explanations.

WARNING! : We reserve the right to change the regulation without prior notice. You have the obligation to read it periodically to know any changes.

 • Like 2
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

Parteneri Game-CS Romania

| 100x31.gif | 10oJrsL.gif | xnuJp1E.gif | h7pLAcI.gif | Comunitatea Counter-Strike STEAM ONWwW.4en3rgY.Com |

Link-uri Rapide

PANEL SAMP

HOSTING

DISCORD

×