Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'regulament'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Bun venit pe Game-CS / Welcome to Game-CS
  • Prezintă-te / Introduce yourself
 • Dezvoltarea | Analizarea Comunității / Development | Community analysis
  • Regulamentul comunității / Community Rules
  • Anunturi Administrative / Administrative Announcements
  • Reclamatii Staff / Complaints Staff
  • Cereri Grad Comunitate / Community Class Requests
  • Cerere DNS / DNS Request
  • Promovarii |Degradarii / Promotion | Degradation
  • Parteneriate / Partnerships
  • Propunerii / Proposal
  • Asistenta Server / Server Support
 • Discord Servers
  • Game-CS.Ro Discord Server
 • CS1.6 | Online Servers
  • CS 1.6 | Dej.GAME-CS.RO
 • SA:MP | Online Servers
  • SA:MP | SAMP.Game-CS.Ro
 • MIX | CS1.6 Online Servers
  • CS 1.6 | Mix.Game-CS.Ro
 • Design & Timp liber / Design & Free Time
  • Design
 • Game-CS General
  • Download
  • Resurse Tutoriale
  • Media
  • Discuții | Socializare
 • Parteneriat HostGame.ro / HostGame.ro partnership
  • *Preturi Host Game Web Servere CS* / * Host Web Hosting Prices CS Servers *
 • Arhivă / Archive
  • Arhiva comunității / Community Archive

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Product Groups

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Found 4 results

 1. RO. Regulament General! » Limbajul obscen este permis,dar sa nu fie adus la adresa cuiva. - Sanctiune : Mute 10 minute » Spamul in exces este interzis ( incercati sa scrieti totul intr-o singura propozitie). - Sanctiune : Mute 10 minute » Folosirea CAPS LOCK-ului in exces este interzisa. - Sanctiune : Mute 5 minute » Bataia de joc adusa asupra unei persoane din conferinta sau unei persoane care nu este in conferinta este strict interzisa. - Sanctiune : Mute 20 minute » Discriminarea fata de religie,varsta,rasa sau orientare sexuala este strict interzisa. - Sanctiune : Warn » Certurile intre membrii sunt interzise. - Sanctiune : Warn » Folosirea comenzilor pe alte camere inafara de #comenzi-boti este interzisa. (exceptie facand comenzile custom care pot fi folosite ) - Sanctiune : Warn » Injurarea membrilor staff pentru unele lucruri care nu va plac este interzisa. - Sanctiune : Warn » Nu aveti voie sa postati fotografii cu continut pornografic. - Sanctiune : Warn » Nickname-urile formate doar din caractere sunt interzise,la fel si cele obscene sau puse pentru a jicni/ofensa pe cineva. - Sanctiune : Warn » Mention-ul cu everyone si here este interzis. - Sanctiune : Warn EN. General Rules! »Adult language is allowed but not to someone's address. - Sanction: Mute 10 minutes »Excess spam is forbidden (try to write everything in one sentence). - Sanction: Mute 10 minutes »Use of CAPS LOCK in excess is forbidden. - Sanction: Mute 5 minutes »The gameplay of a person in a conference or a person who is not in the conference is strictly forbidden. - Sanction: Mute 20 minutes »Discrimination against religion, age, race, or sexual orientation is strictly forbidden. - Sanction: Warn »Bugs between members are forbidden. - Sanction: Warn »Using commands in other rooms other than # commands-bots is forbidden. (except making custom controls that can be used) - Sanction: Warn »Innocence of staff members for some things you do not like is forbidden. - Sanction: Warn »You are not allowed to post pornographic photos. - Sanction: Warn »Nicknames made up of characters are forbidden, just as obscene or offensive to offend someone. - Sanction: Warn »Mention with everyone here is forbidden. - Sanction: Warn
 2. MoTaNeL

  regulament Regulament

  Limbaj: 1. Respecta și vei fi respectat. 2. Limbajul vulgar, urat, supărător, necorespunzător nu este permis indiferent de grad. 3. Injuriile legate de mame, morți, răniți, familie, etc... sunt taxate cu Ban Permanent pe Server și pe TS. 4. Jignirile, certurile și figurile sunt taxate cu atenționare iar apoi cu Ban pe TS și pe CS de la 30 la 120 de minute. Admini: 5. Prezenta unui admin pe server în momentul startului unui meci este obligatoriu, iar acesta își va lua angajamentul de a duce la bun sfârșit meciul,încercând sa găsescă înlocuitori pentru cei care îl părăsesc. 6. Adminii au obligația sa anunțe playerii sa intre pe Ts, playerii care nu vor intra pe ts vor primi kick. Alegere: 8. Alegeți cine a intrat primul pe server. 9. Jucătorii care sunt pe teamspeak au prioritate la joc. 10. Jucătorii care au steam, au prioritate la joc. Hărțile: 13. Harta ce va juca de-a lungul unui meci va fi aleasa de către admin prin sfătuirea cu jucătorilor prezenți sau prin vot 14. Admini au obligația de a vedea ultimile 5 hărți jucate, folosind comanda /hărți Verificarea Playerilor: 15. În cazul folosirii de către unui jucător a vreunui cheat în timpul meciului, jucător în cauza va primi ban premanent. 16. Dacă un admin considera necesar verificarea unui player, acesta va cere WG, SS,Verificare sau demo-ul înregistrat în timpul meciului. 17. Jucătorii sunt obligați sa pună demo-ul pe forum, în caz ca i s-a făcut demo. Sancțiuni: 20. Banurile date pe motiv de cod fără dovezi duce la downgrad/remove. 21. Jucători care dau drop în timpul meciului și nu exista spectatori pentru a îl înlocui sau nu a adus un jucător în locul lui va fi banat 1440 minunte (1 zi) 22. Jucătorii care fac TK intenționat vor lua ban 300 minunte 23. Jucători noi care tot intra în joc și nu știe ce este un MIX, sa nu ii dați kick sau ban decât după ce anunțați ca mixul se joaca 5 VS 5 cu alegeri. Sa puneți jucători noi pe spec, sa îi anunțați, și dacă tot intra dați kick pana 3 ori, și după puteți da ban 60 de minute. Reclame: » Reclame la alte servere/site-uri - BAN PERMANENT pe Servere și TeamSpeak! Important: » Jucătorii și adminii sunt obligați sa aibe numele la fel și pe CS și pe TS. » Cine nu respecta acest regulament cu stricțiune, o sa primească remove.
 3. RO. Regulament Designeri Toți designerii au obligația de a rezolva o cerere PS în maxim 5 zile de la deschiderea topicului. Cererile vor fi rezolvate în ordinea postării lor. Designerii vor închide topicul doar după ce au trecut 5 zile de la deschiderea acestuia. Aceștia vor face post cu închiderea topicului doar dacă cel ce a făcut cererea nu poartă una din creații la momentul respectiv. În cazul în care cel ce a făcut cererea a ales deja o creație, designerii vor închide topicul. Designerii au obligația de a respecta cererea făcută de un membru al comunitatii. Orice creație în PS trebuie să conțină watermark-ul GAME-CS. În caz că nu apare watermark-ul pe creație, designer-ul sau membrul în cauză are la dispoziție 48 de ore să modifice creația, altfel aceasta va fi ștearsă. Designerii au obligatia de a avea portofolii personale care trebuie sa fie actualizate saptamanal ,altfel vor fi scosi din grad. ATEINTIE !! Cei care au sub 15 posts, nu au voie sa faca cerere avatar/semnatura, daca o ve ti face, cererea va fi respinsa din start. Nerespectarea acestor reguli va duce la Suspend/Remove în funcție de natura greșelilor. EN. Designers Regulation All designers are required to resolve a PS request within 5 days of opening the topic. Applications will be resolved in the order of their posting. Designers will close the topic only after 5 days have elapsed since it was opened. They will post with the closing of the topic only if the person who made the request does not wear one of the creations at that time. If the person who made the request has already chosen a creature, the designers will close the topic. Designers have the obligation to respect the request made by a member of the community. Any creation in the PS must contain the GAME-CS watermark. If the watermark does not appear on the creation, the designer or member in question has 48 hours to change the creation, otherwise it will be deleted. Designers have the obligation to have personal portfolios that need to be updated weekly, otherwise they will be removed from the rank. WARNING !! Those who have less than 15 posts, are not allowed to make an avatar / signature request, if you do, the request will be rejected from the start. Failure to comply with these rules will result in Suspend / Remove depending on the nature of the mistakes.
 4. RO. Sancțiuni de GRAD A Mesaje despre subiecte care s-au mai discutat Devierea de la subiectul topicului;(OFF-TOPIC) Folosirea textelor cu fonturi colorate excesiv sau de dimensiuni mari și/sau foarte mari Folosirea de emoticons în exces Scrierea a două sau mai multe mesaje unul după altul (2X POST) Folosirea imaginilor de pe alte site-uri fară extensia https://www. (NU SE ACCEPTĂ HTTP://WWW.) Folosirea a mai mult de 5 imagini în cadrul unui post și 2 imagini în cadrul semnăturii. Sancțiuni de GRAD B Limbaj vulgar Atac la adresa oricărui membru ai Comunității Postarea de mesaje în locurile unde doar anumite categorii de useri au dreptul Pornirea de discuții incendiare sau în contradictoriu pe subiecte privind gusturi sau obiceiuri Acuzațiile nedovedite la adresa unui membru ai Comunității Editarea mesajelor fară un scop bine definit Spam excesiv Deținerea de semnături și/sau avatare ce conțin caracter pornografic Postarea de licențe de jocuri (din surse necunoscute) pentru Steam sau către alți distribuitori. Sancțiuni de GRAD C Reclama de orice fel Injurii grave aduse unuia sau mai multor membrii ai Comunității Nerespectarea unei comenzi date de către Staff-ul Game-CS Postarea de materiale pornografice Adăugarea link-urilor de download pentru fișiere ce dețin drepturi de autor și/sau fișiere piratate Adăugarea pe server a unor fișiere de redirecționare către o comunitate concurentă. INFO: Acestea au caracter informatativ, fiecare situație impunând sancțiuni diferite în funcție de gravitatea faptei precum și de caracterul repetitiv al celui care a comis-o. NOTA: Administratorii , Analizatorii și Dezvoltatorii ai acestui forum au dreptul de a șterge, modifica sau închide orice subiect fără să fie nevoiţi să ofere explicații. ATENTIE ! : Ne rezervăm dreptul de a modifica regulamentul fără o înştiinţare prealabilă. Aveţi obligaţia de a-l citi periodic pentru a lua la cunoştinţă eventualele modificări. EN. GRAD Sanctions A Messages about topics that have been discussed Deviation from subject topic (OFF-TOPIC) Using texts with excessive or large and / or very large fonts Using excessive emoticons Writing two or more messages one after the other (2X POST) Using images from other sites without the extension https: // www. (HTTP: // WWW IS NOT ACCEPTED) Using more than 5 images in a post and 2 images in the signature. Penalties of GRAD B Dirty language Attack against any member of the Community Posting messages in places where only certain categories of users are eligible Start chatting or controversy on topics about tastes or habits Unfair accusations against a member of the Community Editing messages for a definite purpose Excessive spam Possession of signatures and / or avatars containing pornography Posting game licenses (from unknown sources) to Steam or other distributors. Sanctions by GRAD C Advertising of any kind Serious injury to one or more members of the Community Failure to observe an order given by Game-CS Staff Posting pornographic material Add download links for files that have copyright and / or pirated files Add redirects to a concurrent community on the server. INFO: These are informative, each situation imposing different sanctions depending on the seriousness of the act and the repetitive character of the person who committed it. NOTE: The administrators, analysts, and developers of this forum have the right to delete, modify, or close any topic without having to provide explanations. WARNING! : We reserve the right to change the regulation without prior notice. You have the obligation to read it periodically to know any changes.
Parteneri Game-CS Romania

| 100x31.gif | 10oJrsL.gif | xnuJp1E.gif | h7pLAcI.gif | Comunitatea Counter-Strike STEAM ONWwW.4en3rgY.Com |

Link-uri Rapide

PANEL SAMP

HOSTING

DISCORD

×